Brake Spare Parts for TATA Vehicles - TATA Cars and Trucks


Tandem Master Cylinder - 289643100103
 • Vehicle : Xenon
 • Des : Tandem Master Cylinder
 • Part No. : 289643100103
Relay Valve - 278242100101
 • Vehicle : 2516
 • Des : Relay Valve
 • Part No. : 278242100101
Brake Caliper - 265442100184
 • Vehicle : Telcoline
 • Des : Brake Caliper
 • Part No. : 265442100184
Dual Brake Valve - 262143730101 , 264143700102
 • Vehicle : 2516
 • Des : Dual Brake Valve
 • Part No. : 262143730101 , 264143700102
Hand Control Valve - NA
 • Vehicle : 1615
 • Des : Hand Control Valve
 • Part No. : NA
Torque Plate - 257542113701, 257342313701
 • Vehicle : 1316, 1318
 • Des : Torque Plate
 • Part No. : 257542113701, 257342313701
Brake Cam - 257342107904
 • Vehicle : 1518
 • Des : Brake Cam
 • Part No. : 257342107904
Water Drain Valve - 257643790159
 • Vehicle : 1512, 1316, 1318
 • Des : Water Drain Valve
 • Part No. : 257643790159