Gear Spare Parts for Mahindra Vehicles - Mahindra Cars and Trucks


Adapter Pivot - 0703CD0980N
 • Vehicle : Scorpio NEF , Bolero NEF
 • Des : Adapter Pivot
 • Part No. : 0703CD0980N
Speedo Driven Gear - 0703FD0020N
 • Vehicle : Scorpio NEF
 • Des : Speedo Driven Gear
 • Part No. : 0703FD0020N
Adjusting Shim 1.5 - 9153542180
 • Vehicle : Bolero NEF
 • Des : Adjusting Shim 1.5
 • Part No. : 9153542180
Shim 2.0 - 9153542680
 • Vehicle : Bolero NEF
 • Des : Shim 2.0
 • Part No. : 9153542680
Rail Assy 3RD & 4TH - 0703CAD02560N , 0703CD0890N
 • Vehicle : Scorpio NEF , Bolero NEF
 • Des : Rail Assy 3RD & 4TH
 • Part No. : 0703CAD02560N , 0703CD0890N
Synchronizer Reverse - 7910028919
 • Vehicle : Scorpio / Bolero NEF
 • Des : Synchronizer Reverse
 • Part No. : 7910028919
Assy Gear 1st V/V4 DC BW - 0703DD3400N
 • Vehicle : M-Hawk , Scorpio NEF
 • Des : Assy Gear 1st V/V4 DC BW
 • Part No. : 0703DD3400N
Synchro Pack 1st 2nd DC - 0703ED0660N
 • Vehicle : M-Hawk , Scorpio NEF
 • Des : Synchro Pack 1st 2nd DC
 • Part No. : 0703ED0660N